Чому гриби виокремили в самостійне царство

Гриби — це рослини або тварини? Довгий час учені не могли відповісти на це питання. Сперечалися про це ще стародавні греки. Чому їм було потрібно обов’язково віднести цю групу живих організмів до одного із царств? Наукове мислення передбачає систематизацію знань. Систематизувати явище — значить зрозуміти його.

В лісі

Особливості грибів як живих організмів

Древні люди знали всього два царства — тварини й рослини. Тоді їх розділяли за зовнішніми ознаками: тварини рухливі, рослини нерухомі. Звичайно, стародавнім ученим здавалося, що нерухомі й зростаючі із землі, наприклад, гриби лисички — це рослини.

Згодом знання про живу природу накопичувалися. Вивчаючи море, люди довідалися, що нерухома губка — це тварина, а фітопланктон, що пересувається по волі океанських течій – це рослини. Тоді головним фактором, який відрізняє рослини від тварин, став спосіб живлення. Для тварин це поглинання готових органічних речовин, а для рослин — мінеральне харчування й фотосинтез.

Гриби схожі на рослини: вони нерухомі, розмножуються спорами, уміють синтезувати вітаміни й поглинають поживны речовини шляхом усмоктування. Але схожі гриби й на тварин. Вони харчуються не тільки мінеральними речовинами, але й готовими органічними сполуками, не здатні до фотосинтезу, а крім того, у їхніх клітинах дослідники виявили хітин — органічну сполуку, з якого складаються панцирі комах і членистоногих. На цьому подібність грибів і тварин не закінчується. Вони можуть накопичувати глікоген – поживну речовину, що вищі тварини (і людин теж) акумулюють у клітинах печінки й витрачають, коли організму потрібно отримати відразу багато енергії. Гриби виділяють і продукт білкового обміну — сечовину. Це теж ріднить їх із тваринами.

На поляні

Сучасна класифікація

В окреме царство гриби виділили тільки в 1970-х роках. До цього мікологія вважалася частиною ботаніки, що не подобалось деяким біологам, зокрема родоначальникові наукової класифікації живих організмів Карлові Ліннею. У розвитку сучасної систематики як науки велику роль зіграли винахід електронного мікроскопа, розвиток молекулярної біології й генетики.

Клітини всіх грибів, і одноклітинних, і багатоклітинних, мають ядро, а отже, представники царства Fungi відносяться до надцарства еукарітотів- організмів, клітини яких мають ядро. До речі, і тут не все так просто: клітини багатоклітинних грибів можуть не мати ядра взагалі, а можуть містити кілька десятків ядер.

Геном (кількість білків у ДНК) грибів значно менше, ніж в інших представників надцарства ядерних організмів — за рахунок зовсім невеликої довжини хромосом і малої кількості фрагментів, що повторюються у ДНК. Це звичайно для найпростіших, але серед тварин і рослин практично не зустрічається.

Зараз гриби по типу живлення відносять до сапрофітів (інша назва — редуценти). Такі організми живляться складними органічними речовинами (отримуючи їх шляхом усмоктування), а повертають мінеральні й прості органічні речовини.

В інших царствах теж зустрічаються сапрофіти, а серед грибів зустрічаються види з більш об’ємним геномом. Однак у цілому ознаки, отримані сучасною наукою, однозначно говорять про те, що царство Fungi — це окремий світ, який значно відрізняється як від тварин, так і від рослин.

Систематика – наука, яка швидко розвивається. Уже зараз деякі вчені виділяють нове царство — хромісти. Нові дослідження, можливо, змусять учених знову переглянути класифікацію організмів, і виявиться, що світ живої природи ще більш різноманітний, ніж ми звикли вважати.