Антоніми - цікаві факти

Цікаві факти про антоніми

Антоніми — це слова однієї частини мови, які мають протилежні значення. Слова різних частин мови не є антонімами. Антоніми протиставляються за якоюсь ознакою: якість (злий — добрий), колір (чорний — білий), направленість (вгору — вниз), стан (спекотно — холодно), дія (працювати — відпочивати). Представляємо цікаві факти про антоніми.

Собака

Історія

Словники антонімів почали з’являтися в ХVIIІ столітті. У 1783 році у журналі «Співрозмовник любителів російського слова» був опублікований «Досвід російського словника» Д.І.Фонвізіна.

У 1818 році була надрукована перша частина книги Ф.П.Калайдовича «Досвід словника російських синонімів».

У 1840 році була надрукована перша частина книги «Словник російських синонімів» під редакцією А.І.Галича.

У 1890 році був опублікований невеликий «Словник російських синонімів і подібних за змістом виразів» Н.Абрамовича.

У 1930 році був надрукований «Навчальний словник синонімів російської літературної мови» В.Д.Павлова-Шишкіна і П.А.Стефановського.

У 1956 році був надрукований «Короткий словник синонімів російської мови» В.Н.Клюєвої.

У 1994 році був надрукований словник синонімів російської мови В.І.Зіміна.

Найбільш повним антонімічним словником є «Словник антонімів російської мови» Р.М.Львова. Л.А.Введенський написав «Словник антонімів російської мови». Ці два лексикографічні видання послідовно відображають системні зв’язки антонімів із синонімами. Є ще два словника — «Словник антонімів російської мови» Н.П.Колеснікова та «Словник антонімів російської мови» О.А.Михайлової.

Види

Антонімы бувають мовні та розмовні. Мовні мають у своєму значенні, ознаку, яка протиставляється ознаці іншого слова. Наприклад, правда — неправда.

До розмовних антонімів відносяться  такі слова, які є антонімами тільки контекстуально. Наприклад, до слова «сіра» у словосполученні «сіра зарплата» можна підібрати антонім «офіційна». Мовні антоніми часто використовуються у художньому стилі.

За структурою антоніми бувають однокореневі та різнокореневі. Відмінність полягає в навності чи відсутності одного кореня у пари антонімів, наприклад, війна — мир.

Однокореневі антоніми, як правило, утворюються за допомогою додавання приставок, які виражають протилежне значення, наприклад, поганий — непоганий, вхід — вихід.

Одне і те саме слово може мати як однокореневий, так і різнокореневий антонім, наприклад, правда — неправда, брехня.

Конверсивні. Ці слова показують різницю позицій. Наприклад покупець — продавець.

Прагматичні. Пов’язані зі стійкими асоціаціями, наприклад Земля — космос.

Контекстуальні. Антоніми, які сприймаються у контексті певної розповіді. Наприклад, «Ліс став не зеленим, а золотим».

Запозичені та українські за походженням. Наприклад «красивий» — «кошмарний» (це слово походить із французької мови).

Енантосемія — протилежність значення одного і того самого слова. Іноді антонімічними можуть бути не тільки окремі слова, але і різні значення одного слова (наприклад слово безцінний може означати високу і низьку ціну).

Співрозмірні (мають протилежні дії, наприклад, підніматися — опускатися) і неспіврозмірні (якійсь дії протиставляється бездіяльність, наприклад, поїхати — залишатися).