Руська Правда — цікаві факти

У стародавні часи у східних слов’ян регулювалися нормами усного права (звичаями). Однак з розвитком державності в Стародавній Русі зростала потреба в існуванні норм письмового права, фіксованих законів. Найдавнішим таким юридичним документом, відомим в історичній науці, є Руська Правда, кодекс норм Кримінального, процесуального, сімейного (перш за все спадкового), цивільного і торгового права, що був розроблений і зафіксований у письмовій формі при Ярославі Мудрому, який вступив на київський великокнязівський престол в 1016 році. У науковий обіг цей документ ввів російський історик В.Н. Татіщев, який в 1737 році виявив в монастирських архівах текст Руської Правди в його короткій редакції. Представляємо цікаві факти про Руську Правду.

Книга

Етапи формування тексту

Початковий текст документа до наших днів не дійшов. Збережені варіанти цього зводу юридичних документів (короткий, розлогий і скорочений) виявлені в складі різних пізніших збірок і літописів, в які вносилися ченцями-переписувачами. Найдавнішою вважається коротка редакція. Широко визнаним вважається датування Руської Правди роком вступу Ярослава Мудрого на київський великокнязівський престол у 1016 році. Перший короткий її варіант складався всього лише з 18 статей. Але саме вони лягли в основу всієї правової системи Давньоруської держави в наступні століття.

Цілком достатньо переконливих доказів для того, щоб вважати, що доповнений і перероблений варіант Руської Правди, відомий також під найменуванням Правда Ярославичів, був розроблений при синах Ярослава Мудрого Ізяславі, Святославі і Всеволоді в 1072 році. Наступну ґрунтовну доопрацювання документа зробили за правління онука Ярослава Мудрого Володимира Всеволодовича Мономаха. Цей варіант в історичній науці прийнято іменувати розлогою редакцією Руської Правди. Разом з так званим «Статутом Володимира Мономаха» складеним в 1113 році, весь звід норм Руської Правди в розлогій редакції становить 121 статтю. А її скорочена редакція виникла в середині ХV століття.

Основні юридичні норми

Юридичні норми, зафіксовані в Російській правді, сходять до стародавніх звичаїв, що існували у східних слов’ян з незапам’ятних часів. Особливо це має відношення до положень, що регламентують покарання за кримінальні злочини. Для всіх родоплемінних товариств (і східні слов’яни в цьому не виняток) характерний звичай «кровної помсти». Коли державних органів поліції і карного розшуку ще не існувало і в помині, справою розшуку і покарання вбивць та інших злочинців займалися родичі вбитого або потерпілого. А самі родинні зв’язки мали в ті часи істотно більше значення, ніж в наші дні. Вижити поодинці в стародавні часи без підтримки рідних і близьких було вкрай важко. Держава такої підтримки надавати не могла. Оскільки воно знаходилося ще на ранній стадії свого формування і ставило перед собою в основному лише військові та фіскальні завдання.

У Руській Правді звичай «кровної помсти», практика покарання вбивством за будь-яке навіть ненавмисне вбивство, не скасовується і не забороняється, але пропонується для тих постраждалих, хто добровільно відмовиться від» кровної помсти» винуватцям, задовольнитися великим грошовим штрафом. Такий штраф за вбитого називали вірою. Саме ця норма про можливість штрафу за вбивство зафіксована в найпершій статті Руської Правди, з якої її текст і починається. Аналогічні грошові штрафи вводилися не тільки для вбивць, але і для винних в інших серйозних злочинах, таких як підпали або крадіжки. Тут очевидна зацікавленість Верховної князівської влади в народозбереженні. Звичай «кровної помсти» явним чином вів до взаэмознищення, а верховна влада вже в ті часи потребувала збільшення чисельності населення, а не в тому, щоб піддані неконтрольовано вбивали один одного.

У Правді Ярославичів розмір штрафів за вбивства та інші злочини серйозно варіювався в залежності від соціального і станового становища потерпілого. Життя Княжого дружинника оцінювалося вище, ніж життя рядового вільного общинника. А та в свою чергу коштувала вище, ніж смерть слуги або холопа. Різниця могла бути шістнадцятикратною.

У Руській Правді зустрічається опис таких процесуальних процедур як дача показань свідків, очна ставка. Є поняття «гоніння сліду». Його можна зіставити з сучасним аналогом – розслідуванням «по гарячих слідах». Якщо слід злочинця вів в який-небудь будинок, то згідно з нормами Руської Правди цього було достатньо для винесення обвинувального вироку щодо господаря будинку. Якщо слід приводив у володіння сільської громади, а окремий будинок при цьому виявити не вдавалося, то за злочин слід було нести колективну відповідальність всім общинникам. Тобто по суті справи діяв принцип кругової поруки, який припускав, що общинники повинні нести відповідальність один за одного. Принцип кругової поруки в російській сільській громаді діяв дуже довго, щодо оподаткування общинних селян аж до столипінської реформи початку XX століття.

У Руській Правді правді описана і процедура, згідно з якою у випадках, коли розслідування заходило в глухий кут, і переконливих доказів щодо підозрюваного не знаходилося, тому належало пройти те чи інше випробування, так званий «ордалій». Для такого випробування могло застосовуватися розпечене залізо, яке належало брати голими руками.

Застосування «ордалія» та інших подібних процедур свідчить про те, що в Руській Правді містилися дуже архаїчні елементи, явно практикувалися у східних слов’ян задовго до їх закріплення в письмовій формі. Разом з тим прагнення верховної влади до подолання традицій «кровної помсти» і істотна диференціація в розмірі штрафів за злочини в залежності від станового становища жертви, є яскраве свідчення зміцнення феодальних відносин і помітного соціального розшарування в давньоруському суспільстві до моменту фіксації цих юридичних норм в XII столітті.